Två äldre karmstolar

Två illa åtgångna karmstolar från 30-40-tal omstoppade och omklädda

 

Många spika är det

Ombetsat


Botten hel, resten utbytt
Före; katternas favorit