Emma med elefanter

Emmastol klädd i Svensk Tenns tyg Elefant

Benen slipade, betsade och klarlackade.

Före. Ganska gammal, kanske hundra år. Omklädd 3 gånger eller fler.