Hörnstol

Hörnstol vidgjord. Hoplimmad och renslipad. Sitsen klädd med tunt skinn.

Innan limning
Före