Minerva

Hörnsoffa av Hvid & Mölgaard-Nielsen från 50-talet. Resårdynorna omklädda.

Före. Dock inte original.

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara